نام و نام خانوادگي عضو گروه زمينه هاي منتورينگ راه هاي تماس
حسن رضوان هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان از سال 1386 گروه طراحی صنعتی منتور Design  Process

منتور مدلسازی پشرفت

منتور بهبود سیستم های طراحی و تولید محصول

 

09122958848
پورتفولیو حسن رضوان
تایم لاین فعالیت های حسن رضوان سالهای 87 تا 93