مهر, 1400 بدون نظر اخبار

انجمن مینانگاران نقش جهان یکی از نهادهای هنری ارزشمند اصفهان است که در زمینه رشد و توسعه هنرهای اصیل ایرانی و به صورت تخصصی هنر میناکاری فعالیت داشته و تعداد زیادی از اساتید و هنرمندان مطرح این هنر تاریخی ایران با آن همکاری می کنند.

دومین نمایشگاه این انجمن به ابتکار دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان و با مشاوره جناب آقای دکتر مشکلانی در محل خانه خلاق و نوآوری اصفهان برگزار شد.

این نمایشگاه با محوریت شاهنامه و خلاقیت در میناکاری، آثار نفیسی از هنرمندان کشورمان در معرض بازدید علاقمندان و کارشناسان قرار گرفت.

 

1دومین-نمایشگاه-گردش-مینا
1دومین-نمایشگاه-گردش-مینا

3دومین-نمایشگاه-گردش-مینا
3دومین-نمایشگاه-گردش-مینا
4دومین-نمایشگاه-گردش-مینا
4دومین-نمایشگاه-گردش-مینا
5دومین-نمایشگاه-گردش-مینا
5دومین-نمایشگاه-گردش-مینا
6دومین-نمایشگاه-گردش-مینا
6دومین-نمایشگاه-گردش-مینا
7دومین-نمایشگاه-گردش-مینا
7دومین-نمایشگاه-گردش-مینا
8دومین-نمایشگاه-گردش-مینا
8دومین-نمایشگاه-گردش-مینا
9دومین-نمایشگاه-گردش-مینا
9دومین-نمایشگاه-گردش-مینا
10دومین-نمایشگاه-گردش-مینا
10دومین-نمایشگاه-گردش-مینا
11دومین-نمایشگاه-گردش-مینا
11دومین-نمایشگاه-گردش-مینا

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.