کار آفرینی

بازدید و جلسه با مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی اصفهان
مهر, 1400 بدون نظر اخبار
جناب آقای هومن سراج، مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی اصفهان در بازدید و جلسه با مدیر گروه اقتصادی کافل و مدیر خانه خلاق از خانه خلاق و نوآوری اصفهان فرصت های همکاری مشترک و حمایت از کسب و کارهای خلاق و نوپای اصفهان ...
ادامه مطلب