محمدرضا اشکبوسی

محمدرضا اشکبوسی
مهر, 1400 بدون نظر منتور ها و مربیان
نام و نام خانوادگي عضو مقطع تحصیلی زمينه هاي منتورينگ راه هاي تماس
محمدرضا اشکبوسی
هیات موسس واحد فناور دافرنگار و واحد فناور جنرال تک
کارشناسی ارشد
kid lab منتور ثبت پتنت ، طرح صنعتی – برند و نام تجاری
طراحی محصول و خدمات
منتور ... ادامه مطلب