طراحی مبلمان

دومین جلسه اتاق فکر «فب لب تخصصی هنر اصفهان»

دومین جلسه اتاق فکر «فب لب تخصصی هنر اصفهان» با حضور اعضای هیات علمی، اساتید و دانش آموختگان رشته طراحی…