دومین نمایشگاه گردش مینا

برگزاری دومین نمایشگاه گردش مین
مهر, 1400 بدون نظر اخبار
انجمن مینانگاران نقش جهان یکی از نهادهای هنری ارزشمند اصفهان است که در زمینه رشد و توسعه هنرهای اصیل ایرانی و به صورت تخصصی هنر میناکاری فعالیت داشته و تعداد زیادی از اساتید و هنرمندان مطرح این هنر تاریخی ایران با آن همکاری می کنند. دومین نمایشگاه این انجمن ...
ادامه مطلب