حسن رضوان

حسن رضوان
نام و نام خانوادگي عضو گروه زمينه هاي منتورينگ راه هاي تماس
حسن رضوان هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان از سال 1386 گروه طراحی صنعتی منتور Design  Process منتور مدلسازی پشرفت منتور بهبود سیستم های طراحی و تولید محصول   09122958848
ادامه مطلب