خدمات پشتیبانی، تامین مالی و جذب سرمایه

خدمات مالی توسعه صنایع خلاق
خرداد, 1400 بدون نظر خدمات, خدمات پشتیبانی، تامین مالی و جذب سرمایه
خدمات مالی صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق در راستای ایجاد صندوقهای پژوهش و فناوری که به منظور ارائه انواع خدمات مالی به اکوسیستم فناوری و نوآوی ایجاد میشوند، صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق نیز به منظور ارائه خدمات مالی به شرکتهای صنایع خلاق و فرهنگی تاسیس گردید. ...
ادامه مطلب
تسهیل در صدور ضمانت نامه
خرداد, 1400 بدون نظر خدمات, خدمات پشتیبانی، تامین مالی و جذب سرمایه
تسهیل در صدور ضمانت نامه   در راستای تسهیل فضای کسب و کار شرکت های خلاق و به موجب توافق انجام شده میان دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق و صندوق توسعه همکاری‌های بین‌المللی فناورانه ایرانیان، شرکت های خلاق می توانند به منظور دریافت انواع ضمانت نامه(ضمانت ...
ادامه مطلب
جذب سرمایه طرح های خلاق
خرداد, 1400 بدون نظر خدمات, خدمات پشتیبانی، تامین مالی و جذب سرمایه
پذیرش طرح های خلاق و نوآور شرکت های خلاق در با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی و نیاز مبرم به روان‌سازی فرایند سرمایه‌گذاری و ایجاد بستری کارآمد برای نهادها شرکت های دانش بنیان و خلاق دارای نیاز به تامین مالی و سرمایه پذیر، در ...
ادامه مطلب