منتورینگ

خدمات منتورینگ تحقیق و توسعه
آذر, 1400 بدون نظر مقالات, منتورینگ

منتورینگ تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه چیست؟ تحقیق‌وتوسعه فرایندی است در جهت رشد سازمان و بهره وری فعالیت آن و ابزاری است تا بتواند نیازهای نوین سازمان به تکنولوژی و نوآوری را برآورده کند

اهداف تحقیق و توسعه به شرح ذیل است:
تولید و ارتقای کیفیت ...

ادامه مطلب