روزبه پرچمی

درباره روزبه پرچمی
مصطفی حصاری
آبان, 1400 بدون نظر منتور ها و مربیان
سوابق تحصیلی: کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری (روانسجی) دانشگاه علامه طباطبایی تهران 92 الی 94 کارشناس مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور وزوان 85 الی 89 تیم فروش و مدیر فروش کارخانه لوله های سبز برنا 1391 مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دکتر اکرم پرند تهران 1393 مرکز خدمات ...
ادامه مطلب