نمایشگاه فناوری های نرم، صنایع فرهنگی و خلاق

نمایشگاه فناوری های نرم، صنایع فرهنگی و خلاق

دیدار معاون فناوری ریاست‌جمهوری دکتر ستاری و وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و دکتر کرمی رئیس ستاد فناوری های نرم و دکتر محمودیان معاون وزیر در حوزه صنایع دستی و دکتر شالبافیان معاون وزیر در حوزه گردشگری از توانمندی‌های و برنامه های خانه های خلاقیت کشور
در این گفتگو تاکیدی براین جمله داشتم که اگر فضا برای توسعه و رشد فراهم گردد ظرفیت‌ها و برنامه های ارزشمند و البته موثری در گردشگری و صنایع دستی وجود دارد که می‌تواند به عنوان پیشران اقتصادی بستری برای ایجاد هم افزایی ملی ایجاد کند…به این بزرگواران یادآوری کردیم که امروز نیاز ما به باهم بودن از همیشه بیشتر است و این محقق نخواد شد مگر اینکه اعتقاد داشته باشیم که هیچ‌یک از ما به اندازه همه ما هوشمند نیست…..ایمان داریم در صورت تغییر نگاه های ملی و گردش مالی 2700میلیارد دلار در حوزه صنایع خلاق در دنیا ، ‌ایران می تواند سهم بسزایی داشته باشد … اگر همه باور کنند و فرصت تلاش و کوشش را بدهند …ای کاش همه بدانیم که هم سرنوشت هستیم و این هم راهی و هم دلی با امید و توکل و برنامه ممکن است….
آینده‌ روشن است….

نظر بگذارید