دومین جلسه اتاق فکر «فب لب تخصصی هنر اصفهان»

دومین جلسه اتاق فکر «فب لب تخصصی هنر اصفهان» با حضور اعضای هیات علمی، اساتید و دانش آموختگان رشته طراحی صنعتی در ساختمان «خانه خلاق و نوآوری اصفهان» برگزار شد.ابتدا روزبه پرچمی سرپرست خانه خلاق اصفهان روند تاسیس مرکز را شرح داده و مهندس حسن رضوان عضو هیات علمی گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر اصفهان روش های همکاری زنجیره ذینفعان هنر با مراکز خدمات تخصصی مدلسازی را بیان کردند.مهندس امیرعلی مجیدی به نمایندگی از تیم طراحی صنعتی «منتوران» به شرح مدل های گردش کار فب لب پرداخته و دیدگاه های آقایان فتحی زاده، جبلی و طاهری از اعضای هیات علمی و اساتید گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر اصفهان در جلسه طرح گردید.آقای اشکبوسی نیز به مساله مالکیت معنوی و چالش های پیش روی گروه های هدف خانه خلاق در زمینه پتنت و نحوه خلق ثروت از ایده های فنی پرداختند.در پایان مقرر شد با همکاری این عزیزان و آقایان سینا تفنگ سازی، علی شاهمیر، علی ذوالفقارزاده کرمانی، محمد ملکی ریزی، امین یوسف زاده و فرید حاتمی؛ در جلسه بعد روش های همکاری با زنجیره ذینفعان خانه خلاق و نوآوری و فب لب هنر اصفهان طرح ریزی گردد.

نظر بگذارید