دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق در گفتگو با جام جم از ابتکار جدید معاونت علمی در تاسیس خانه های خلاق و نوآوری می گوید:

kr (Demo)