حضور مستقل در نمایشگاه های خارجی

حضور مستقل در نمایشگاه‌های خارجی ویژه شرکتهای خلاق صادراتی
تغییرات روزافزون فن آوری، ظهور کالاهای جدید و تنوع آن ها، ظهور فرصت های هدفمند بازاریابی و فروش، شرکت ها را ملزم به حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی می کند. در همین راستا، بخشی از هزینه‌های حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور مورد حمایت واقع می شود.در راستای حمایت از ورود محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق صادراتی به بازارهای صادراتی جدید، بخشی از هزینه‌های حضور این شرکت‌ها در نمایشگاه‌های خارج از کشور پرداخت می‌گردد. این حمایت در راستای معرفی توانمندی‌های شرکت‌ها و به منظور توسعه بازار صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان، گسترش سهم بازار کالاها و خدمات صادراتی کشور در حوزه‌های با فناوری بالا و زمینه‌سازی برای ورود مناسب شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در بازارهای بین‌المللی تدوین شده است.شایان ذکر است برای دریافت خدمات مذکور شرکتها باید حداقل 2 ماه قبل از برگزاری رویداد، فرم ارزیابی آمادگی صادرات را در سامانه era.tesc.ir تکمیل کرده و پس از احراز شرایط لازم حمایت از شرکت ها بعمل خواهد آمد.

نظر بگذارید