خرداد, 1400 بدون نظر اخبار

سه شنبه 11 خرداد 1400، جناب آقای مهندس هویدا مدیر مرکز رشد اسنوا (گروه صنعتی انتخاب)، جناب آقای رضوان، عضو هیات علمی گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر اصفهان، اعضای تیم منتوران و تعدادی از دانش آموختگان رشته طراحی صنعتی در جلسه مشتری در خانه خلاق اصفهان به بررسی استراتژی fab lab خانه خلاق و نوآوری  اصفهان پرداختند.موضوعات مطرح شده در جلسه تدوین استراتژی اجرایی فب لب: بیزینس پلن های لایه های زیرین فب لب شامل اهداف زیر شاخه و ایونت های آن دراین جلسه که با حضور جناب آقای پرچمی و روستا مسئولین خانه خلاق، جناب آقای رضوان مدیر فب لب، اعضاء هیئت مدیره شرکت رابط طراح و صنعت ویرا (منتوران)، جناب آقای هویدا سازنده دستگاه های پرینت سه بعدی، جناب آقای نوری خلاق حوزه طراحی خدمات و جناب آقای علی شاهمیر خلاق حوزه خودرو برگزار شد، ابتدا آقای نوری- پژوهشگر در زمینه مراکز رشد- به ارائه توضیحاتی پیرامون مشکلات مراکز رشد پرداختند، همچنین راجع به تحقیقاتی که در مورد طراحی خدمات برای مراکز رشد انجام داده بودند توضیحاتی ارائه کردند. پس از آن پلن پیشنهادی منتوران که با نظارت مهندس رضوان برای بازار هدف ابتدایی فب لب تدوین شده بود در جلسه ارائه شد. برنامه پیشنهادی، طرحی برای بازار مبلمان کشور بود که شامل بازار مبلمان، اکسسوری و روشنایی می گردد. پس از آن برنامه ای برای برگزاری ایونت های فب لب جهت شناساندن بیشتر این واحد به مخاطبان و همچنین ایجاد درآمدزایی پایدار برای مشتریان فب لب ارائه شد. در ادامه آقای پرچمی مدیریت خانه خلاق اصفهان به ارائه توضیحاتی پیرامون اهداف کلی فب لب و خانه خلاق پرداختند و پلن پیشنهادی منتوران را مورد بررسی قرار دادند.در نهایت نتیجه جلسه فعلی به برگزاری ایونت مبلمان (مسابقه مبلمان) در بهمن ماه سال 1400 در سطح ملی و تکمیل پلن مبلمان برای فب لب خاتمه یافت.

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.