راهنمای پذیرش ایده های نوآورانه و هسته های استارت آپی

جهت دانلود فایل جذب و پذیرش بر روی لینک زیر کلیک کنید

مرکز شتاب آفتاب
مرکز شتاب آفتاب

کاربرگ اولیه جذب هسته در مرکز شتاب آفتاب