جذب سرمایه طرح های خلاق

پذیرش طرح های خلاق و نوآور شرکت های خلاق در

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی و نیاز مبرم به روان‌سازی فرایند سرمایه‌گذاری و ایجاد بستری کارآمد برای نهادها شرکت های دانش بنیان و خلاق دارای نیاز به تامین مالی و سرمایه پذیر، در راستای توافق بین دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق و سامانه تأمین مالی و سرمایه گذاری کارن کراد (Karen Crowd)، شرکت­های خلاق می توانند از مزایای این سامانه در زمینه تأمین مالی و سرمایه گذاری بهره مند گردند.

فرایند درخواست:

بدین منظور شرکت های خلاق متقاضی می توانند به منظور ثبت نام اولیه و دریافت اطلاعات تکمیلی در سامانه تأمین مالی و سرمایه گذاری کارن کراد، به پایگاه اینترنتی این سامانه به آدرس www.Karencrowd.com مراجعه بفرمایند

نظر بگذارید