ثبت نام شرکت خلاق

راهنمای پذیرش شرکت های خلاق:

پیش شرط های لازم جهت ارائه درخواست پذیرش شرکت‌های خلاق

1- دارا بودن یکی از شخصیت‌های حقوقی قابل ثبت در نظام قانونی کشور

2- خصوصی بودن شرکت

3- دانش‌بنیان نبودن محصول/خدمت

4- حوزه محصول/خدمت مرتبط با حوزه های خلاق مذکور در آیین نامه باشد.

توضیح: محصول/ خدمت می بایست تولید/ارائه شده باشد. (صرف ارائه طرح قابل پذیرش نمی باشد.

دسته بندی تفصیلی

http://ircreative.isti.ir/resource/uploads/UPLD1171701084list.pdf

ثبت درخواست پذیرش شرکت های خلاق

http://creativepanel.isti.ir/modules/form_builder/published/company.php

توجه 1:

1- برای هر خانواده مشابه از محصول/خدمت واجد شرایط، کاربرگ مجزا تکمیل گردد.

2- شرکت های متقاضی پس از ثبت نام، می بایست از طریق مراجعه به حساب کاربری خود اقدام به پیگیری وضعیت ثبت نام خود نمایند، تا در صورت نیاز به تکمیل مدارک در مهلت تعیین شده اقدام به ارائه مستندات تکمیلی نمایند. چنانچه مهلت تعیین شده جهت تکمیل مدارک به اتمام برسد، پرونده از وضعیت پیگیری خارج و بدلیل عدم همکاری در وضعیت رد درخواست قرار خواهد گرفت.
مسئولیت عدم مراجعه به حساب کاربری و عدم اطلاع از وضعیت پرونده برعهده شرکت متقاضی خواهد بود.

3- آن دسته از شرکت هایی که در یکی از مبادی شناسایی و معرفی شرکت های خلاق مستقر هستند و یا به نحوی زیرمجموعه آنها محسوب میشوند، می بایست صرفا از طریق مبدأ اقدام به پذیرش به عنوان شرکت خلاق نمایند.

توجه 2: از تاریخ اول بهمن ماه 1398، شرکت های حوزه بازی های رایانه ای صرفا از طریق معرفی از ساختار حمایتی همگرا بنیاد ملی بازی های رایانه ای و شتابدهنده های عضو مبادی خلاق امکان دریافت تاییدیه خلاق دارند.

مبادی شناسایی و معرفی شرکت های خلاق

http://ircreative.isti.ir/contents.php?cntid=54

ساختار حمایتی همگرا

https://my.hamgara.ircg.ir/done-ui/login

نظر بگذارید