تسهیل در صدور ضمانت نامه

تسهیل در صدور ضمانت نامه

 

در راستای تسهیل فضای کسب و کار شرکت های خلاق و به موجب توافق انجام شده میان دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق و صندوق توسعه همکاری‌های بین‌المللی فناورانه ایرانیان، شرکت های خلاق می توانند به منظور دریافت انواع ضمانت نامه(ضمانت نامه های تعهدپرداخت، ضمانت نامه های تجاری و گمرکی) مطابق با شرایط پیش بینی شده، از خدمات آن صندوق بهره مند شوند.

صندوق پژوهش و فناوری کریمه نیز از جمله صندوق‌هایی است که به‌منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی کاربردی – توسعه‌ای و همچنین ارائه خدمات مالی ویژه و منحصربه‌فرد به کارآفرینان متخصص و نوآوران در سال ۱۳۹۳ شروع به فعالیت کرد.

ذیل توافقات بعمل آمده با صندوق کریمه، شرکت های خلاق از 50 درصد تخفیف این صندوق در قالب موارد ذیل و با شرایط اعلام شده برخوردار خواهند بود.

تخفیف شرایط نوع ضمانت نامه ردیف

50 درصد تخفیف در کارمزد

آورده نقدی : 5 درصد مبلغ ضمانت نامه

کارمزد یک درصد مبلغ ضمانت نامه

مزایده و مناقصه 1
آورده نقدی : 15- 5 درصد مبلغ ضمانت نامه
( متناسب با ارزیابی )کارمزد یک درصد مبلغ ضمانت نامه
حسن انجام تعهدات 2
آورده نقدی : 15- 5 درصد مبلغ ضمانت نامه
( متناسب با ارزیابی )کارمزد یک درصد مبلغ ضمانت نامه
پیش پرداخت 3

شرکت های متقاضی برای ارائه درخواست می توانند  با شماره ۰۲۵۳۲۱۶۷ با  جناب آقای عباسی در تماس باشند

نظر بگذارید