تسهیل خدمات ارزی

حمایت از تسهیل خدمات ارز

ارائه تخفیفات ویژه شرکت های خلاق و دانش بنیانبا توجه به مذاکرات و توافقات بعمل آمده با شرکت اندیشه پردازان پالیز( ایرانیکارت )، شرکت یاد شده در راستای همراهی با برنامه های توسعه زیست بوم شرکت های خلاق و دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در قالب موارد ذیل با شرکت های خلاق و دانش بنیان همکاری می نماید.

  • افتتاح حساب پی پال برای شرکت های خلاق و دانش بنیان با 30 درصد تخفیف
  • انجام خدمات پرداخت ارزی با 40 درصد تخفیف روی کارمزد ایرانیکارت
  • افتتاح حساب بین المللی برای شرکت های خلاق و دانش بنیان با 20 درصد تخفیف

بدین منظور متقاضیان محترم می توانند جهت درخواست هریک از موارد فوق و آشنایی با سایر خدمات ارزی مجموعه ایرانیکارت با شماره تماس 91000-021 یا 31117-031 ( داخلی 102_ سرکار خانم کریمی ) تماس حاصل نمایند.

شایان ذکر است کلیه خدمات ارزی ایرانیکارت از طریق پایگاه اینترنتی www.iranicard.ir قابل مشاهده و دسترسی می باشد.

نظر بگذارید