بسته حمایتی سازمان توسعه تجارت

بسته حمایتی سازمان توسعه تجارت
حمایت سازمان توسعه تجارت از شرکت های خلاق

پیرو همکاری های بعمل آمده با سازمان توسعه تجارت ایران و با هدف توسعه صادرات شرکت های دانش بنیان و خلاق ذیل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، شرکت های خلاق می توانند از مزایای پیش بینی شده منطبق بر شیوه نامه های اجرایی سازمان توسعه تجارت برخوردار شوند.

از جمله مزایای پیش بینی شده می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

پرداخت کمک هزینه ثبت علائم و نام تجاری کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف ( شیوه نامه اجرایی )
پرداخت کمک هزینه اعزام هیأت های تجاری – بازاریابی در حوزه صادرات و تجارت بین الملل ( شیوه نامه اجرایی )
پرداخت کمک هزینه حضور در نمایشگاههای بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاههای اختصاصی در بازارهای هدف ( شیوه نامه اجرایی )
پرداخت کمک هزینه تبلیغات، بازاریابی، اطلاع رسانی، مشاوره، آموزش و فرهنگ سازی در حوزه صادرات ( شیوه نامه اجرایی )
پرداخت کمک هزینه خریدمحصولات اعتباری نظیر ضمانت نامه و بیمه نامه های اعتبار صادراتی ( شیوه نامه اجرایی )
پرداخت کمک هزینه پذیرش هیات های تجاری- سرمایه گذاری ( شیوه نامه اجرایی )
پرداخت یارانه تسهیلات بانکی در حوزه اعتبار صادراتی ( شیوه نامه اجرایی )
بدین منظور متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و درخواست خدمت، به شیوه نامه های اجرایی هر یک از خدمات فوق مراجعه نمایند.

نظر بگذارید